หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ตำแหน่ง หรือ ชื่อหน่วยรับตรวจ หรือสถานที่ที่มีการกระทำผิดและช่วงเวลาหรือพฤติการณ์การกระทำผิด และ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้

(ที่ตั้งหน่วยงานที่ร้องเรียน)

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

เอกสารแนบ ภาพ วีดิโอ เสียง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB.
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : pdf doc docx xls xlsx.
ภาพประกอบ
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB.
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : png gif jpg jpeg.
วีดิโอ
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB.
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : mp4.
ไฟล์เสียง
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB.
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : mp3 wav.
ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย
CAPTCHA
ส่วนนี้เป็นคำถามสำหรับการทดสอบว่าคุณเป็นมนุษย์หรือไม่ เพื่อป้องกันการส่งสแปมอัตโนมัติ
Fill in the blank.

Vertical Tabs